nl

Gewestelijke belastingen geïnd door de Federale Overheid

Vanaf 1 januari 2002 is de bevoegdheid over een pakket van federale belastingen  toevertrouwd aan de gewesten.  Sindsdien heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de bevoegdheid om voor deze belastingen de heffingsgrondslag, het tarief en de vrijstellingen te bepalen. Echter blijft de federale overheid instaan voor het innen van deze belastingen.

  1. de belasting op de spelen en weddenschappen;
  2. de belasting op de automatische ontspanningstoestellen;
  3. het successierecht en het recht van overgang bij overlijden van de niet-rijks-inwoners;
  4. de onroerende voorheffing;
  5. het registratierechten;
  6. het schenkingsrecht;
  7. de verkeersbelasting op de autovoertuigen;
  8. de belasting op de inverkeerstelling (BIV);
  9. het eurovignet (vanaf  april 2016 vervangen door de kilometerheffing)