nl

Patrimoniumdocumentatie

“Het Aankoopcomité schat de waarde van onroerende goederen, onderhandelt en verlijdt authentieke aktes”

Taken

Wanneer er voor openbaar nut een onroerend goed onteigend moet worden (als er bijvoorbeeld een nieuwe weg moet aangelegd worden), dan wordt het Aankoopcomité hiermee belast.

Het Aankoopcomité schat de waarde van de onroerende goederen, onderhandelt, verlijdt authentieke aktes en voert, indien nodig, de gerechtelijke onteigeningsprocedure.

Sinds 1 januari 2015 werd de uitvoering van de bevoegdheden van de Aankoopcomités aan Brussel Fiscaliteit toevertrouwd. Deze bevoegdheden reiken verder dan de naam “Aankoop”comité doet vermoeden en omvatten meer dan aankopen alleen.

Aantal medewerkers: 5

Expertise

  • Waardebepaling van onroerend goed;
  • onderhandelingen met de eigenaar en de rechthebbenden;
  • verlijden van de authentieke aktes;
  • verkoop voor publieke overheden van onroerende goederen;
  • opzoekingen met betrekking tot het te onteigenen goed;
  • juridisch advies met betrekking tot onroerende transacties of onteigeningen.
  • deelname aan projecten