nl

be.taxlinked19

De verbindingsofficier

Brussel Fiscaliteit heeft een verbindingsofficier aangesteld die wordt afgevaardigd naar de negentien Brusselse gemeenten.

Hij staat ter beschikking van uw administratieve diensten (gemeentelijke secretarissen, ontvangers, rekenplichtigen, personeelsleden belast met de uitwerking en uitvoering van uw ontvangstenbegroting, enz.).
Hij zal uw vragen, behoeften, verwachtingen en suggesties in verband met al uw fiscale bevoegdheden maandelijks overmaken aan onze projectgroep zodat zij er zo goed als mogelijk rekening mee kunnen houden.

U kan bij de verbindingsofficier ook terecht met alle vragen in verband met de bevoegdheden van het Regionaal Aankoopcomité Brussel.

Hij is steeds bereid u te ontmoeten zonder dat u zich hoeft te verplaatsen. Klik hier om de verbindingsofficier te contacteren