nl

Meer info over de onroerende voorheffing

18
sep
2018

Dit jaar heeft u een aanslagbiljet-kohieruittreksel met nieuwe lay-out ontvangen? Dat is normaal! Brussel Fiscaliteit heeft het beheer van de onroerende voorheffing overgenomen sinds 1 januari 2018. Als u het  nog niet zou ontvangen hebben, graag een beetje geduld: het zou eerstdaags in uw brievenbus moeten steken.

Hoe leest u uw aanslagbiljet?

Zowel de lay-out als het bankrekeningnummer, waarop uw betaling moet gestort worden, zijn veranderd. Lees onze toelichting om de verschillende rubrieken van dit nieuw document beter te begrijpen. 

Hoe zit het met kortingen en vrijstellingen?

Denkt u recht te hebben op een korting of een vrijstelling die niet vermeld wordt op uw aanslagbiljet? Verifieer de voorwaarden.  Als u in aanmerking komt, vul dan uw aanvraag in via ons contactformulier.

Waar is de premie BE HOME van 120 euro gebleven?

Als u voldoet aan de toekenningsvoorwaarden voor de premie BE HOME, zal er meteen €120 van uw onroerende voorheffing worden afgetrokken. Dit betekent dat u geen toekenningsformulier meer ontvangt zoals afgelopen twee jaren.

Ligt uw onroerend goed in Schaarbeek ? 

U krijgt ook een gemeentelijke premie van €30 die direct van je onroerende voorheffing wordt afgetrokken.

 

Brussel Fiscaliteit zet alles in het werk om uw vragen te beantwoorden. Voor de lopende dossiers kunt u een schriftelijk antwoord via reguliere post verwachten. In geval van rechtzetting zal een aanslagbiljet met correctie worden toegestuurd per post. De eerste correcties werden al verstuurd.