nl

Ik ben niet akkoord met de beslissing omtrent mijn fiscaal dossier

Indien u niet akkoord bent met een beslissing omtrent uw fiscaal dossier kan u bezwaar aantekenen bij de Directeur-generaal.

De directie Juridische Zaken en Beroepen zal dan uw dossier opnieuw onderzoeken. Mogelijk zal u gecontacteerd worden om bijkomende informatie over te maken, hiervoor hebt u 30 dagen de tijd. Beantwoordt u deze vraag voor bijkomende informatie niet binnen deze termijn dan zal uw beroep automatisch verworpen worden. Als de directie Juridische Zaken en Beroepen haar onderzoek heeft afgerond zal zij de resultaten overmaken aan de Directeur-generaal die op basis hiervan een beslissing zal nemen.

Deze beslissing is bindend en ook finaal voor wat betreft de administratieve procedure. Als u niet akkoord bent met de beslissing van de Directeur-generaal dan kan u een gerechtelijke procedure opstarten bij de fiscale kamer van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel.

Belangrijk: U kunt pas in beroep gaan indien u reeds contact hebt gehad met onze administratie én er reeds een beslissing werd genomen inzake uw dossier.