nl

Brussel Fiscaliteit is op Batibouw 2018

22
feb
2018

Brussel Fiscaliteit laat op Batibouw kandidaat-kopers in Brussel kennismaken met de voordelen van de belastinghervorming. In het kader van de regionalisering van de federale bevoegdheden is 2018 immers een kantelpunt, onder andere door de overheveling van het beheer van de onroerende voorheffing. Batibouw is de niet te missen jaarlijkse afspraak voor iedereen die wil bouwen of verbouwen en is dan ook de ideale gelegenheid om de aantrekkelijke fiscale voorwaarden toe te lichten aan toekomstige Brusselse eigenaars.

De regionalisering van de bevoegdheden en de fiscale hervorming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgen voor heel wat veranderingen in de vastgoedsector, in het voordeel van de Brusselaars. Zo krijgen eigenaars die in Brussel wonen sinds twee jaar een korting van 120 euro op hun onroerende voorheffing via de BeHome premie. Sinds dit jaar neemt Brussel Fiscaliteit het beheer over van de onroerende voorheffing, wat tot nu toe een federale bevoegdheid was. De premie zal dus rechtstreeks worden meegenomen bij het berekenen van de voorheffing van de Brusselaars.

De hervorming is voordelig voor toekomstige eigenaars in Brussel

Nog een belangrijk voordeel van de fiscale hervorming is dat het abattement op de registratierechten van een woonst om er zelf te gaan wonen, sterk gestegen is van 60.000 euro naar 175.000 euro. Vanaf nu hoeft de koper van een appartement of een huis geen 12,5% registratierechten te betalen op de eerste 175.000 euro, in plaats van op 60.000 euro vóór de hervorming. Dat is dus een besparing van 21.875 euro. Een bedrag dat nieuwe eigenaars goed kunnen gebruiken om hun nieuwe woning in te richten (keuken, badkamer, meubels…).

Aangezien 55% (*) van het vastgoed in Brussel een vraagprijs heeft van minder dan 200.000 euro, maakt deze maatregel het voor de meeste kandidaat-kopers mogelijk om een woning te kopen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimale fiscale bijdrage. In 2017 profiteerden 7.455 gezinnen van het abattement, wat overeenkomt met 69,5% van de verkochte woningen in Brussel.

Ook bouwgronden genieten een abattement, zolang ze niet meer kosten dan 250.000 euro. In dat geval geldt het abattement voor de eerste 87.500 euro, wat een besparing oplevert van 10.937,50 euro.

Nog in de vastgoedsector heeft de hervorming geleid tot een daling en sterke vereenvoudiging van de schenkingsrechten. Er blijven nog slechts twee tariefstructuren over: de ‘rechte lijn’ (waar behalve de kinderen ook de echtgenoten of wettelijk samenwonenden onder vallen) en ‘andere personen’. Bijvoorbeeld: voor een schenking in rechte lijn op een woning met een waarde van 150.000 euro bedragen de rechten nu 4.500 euro. Vóór de hervorming zou die schenking 10.000 euro gekost hebben.

De BeHome premie, de verhoging van het abattement op de registratierechten, de goedkopere en eenvoudigere schenkingsrechten: eigenaar zijn of worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is nog nooit zo interessant geweest!

Brussel Fiscaliteit zoekt talent

Brussel Fiscaliteit werd in 2017 opgericht om geleidelijk aan heel wat fiscale bevoegdheden over te nemen van de federale overheid. De nieuwe fiscale administratie heeft een grote impact op uiteenlopende domeinen zoals onder andere vastgoed, toerisme, milieu, ondernemen en mobiliteit. Om haar opdracht naar behoren uit te voeren, zal de nieuwe Brusselse overheidsdienst tegen 2021 meer dan 260 medewerkers aanwerven. Gezien de overname van het beheer van de onroerende voorheffing is Brussel Fiscaliteit alleen al in 2018 op zoek naar 68 nieuwe talenten: dataminers, boekhouders, teamleiders, economisten, specialisten op het vlak van recht, communicatie, vastgoed, fiscalisten…

(*) Aandeel in het aantal verkochte woningen in 2017