nl

Simulator fiscale hervorming

Wat betekent de fiscale hervorming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest concreet voor u als Brusselaar?

U kan de oefening doen met de volgende stappen:

Bent u eigenaar?

 

U bent eigenaar

U heeft twee documenten nodig om de simulatie te kunnen voltooien:

  • Neem de aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing van 2015 en 2016.
  • Neem het aanslagbiljet inzake de personenbelasting – aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015).

U kunt nu met de simulatie starten. Vul voor stap 1 en 4 de gevraagde gegevens zelf in in de onderstaande tabel; de gegevens uit stap 2 en 3 worden mee berekend in het eindresultaat:

  1. Vergelijk de aanslagbiljetten 2015 en 2016 inzake onroerende voorheffing. Neem het bedrag  “Agglo” en bereken het verschil tussen beide jaren: 2016 – 2015 = + … euro.
  2. Indien u eigenaar-bewoner bent, heeft u voor uw gezin recht op de premie van 120 euro.
  3. De forfaitaire gewestbelasting werd vanaf 2016 afgeschaft. Dit wil zeggen dat u 89 euro niet meer moet betalen en in mindering zal gebracht worden..
  4. Neem nu uw aanslagbiljet personenbelasting. Onderaan de berekening vindt u de lijn: “Agglomeratiebelasting (bedrag) ”. Dit bedrag betaalt u in aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) niet meer en wordt dus ook in mindering gebracht in deze simulatie.

Bekijk uw resultaat voor inkomstenjaar 2016 en inkomstenjaar 2017 in onderstaande tabel.
Het resultaat van deze simulatie is te beschouwen als een indicatief bedrag en heeft geen juridische waarde.

Het resultaat voor inkomstenjaar 2016*

+

- 120 euro

- 89 euro

-

Uw resultaat van de fiscale hervorming voor 2016

= euro

 

Het resultaat vanaf inkomstenjaar 2017

Uw voordeel zal voor het inkomstenjaar 2017 nog hoger zijn door de verlaging van de personenbelasting met 0,5%. Een handig hulpmiddel om uw verlaging personenbelasting voor 2017 te kennen, is door het bedrag agglomeratiebelasting van 2016 te vermenigvuldigen met 0,5.

Uw resultaat van de fiscale hervorming voor 2016

euro

Verlaging personenbelasting met 0,5%

- euro

(agglomeratiebelasting 2016* 0,5)

Uw resultaat van de fiscale hervorming voor 2017

= euro 

 

U bent geen eigenaar

  1. Neem het aanslagbiljet inzake de personenbelasting – aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015). Onderaan de berekening vindt u de lijn: “Agglomeratiebelasting (bedrag) ”. Dit bedrag betaalt u in aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) niet meer.
  2. De forfaitaire gewestbelasting werd vanaf 2016 afgeschaft. Dit wil zeggen dat u 89 euro niet meer moet betalen.

Het resultaat* voor inkomstenjaar 2016

- 89 euro

-

Uw resultaat van de fiscale hervorming voor 2016=

= euro

Het resultaat van deze simulatie is te beschouwen als indicatief bedrag en heeft geen juridische waarde.

Het resultaat* vanaf inkomstenjaar 2017

Uw voordeel zal voor het inkomstenjaar 2017 nog hoger zijn door de verlaging van de personenbelasting met 0,5%. Een handig hulpmiddel om uw verlaging personenbelasting voor 2017 te kennen, is door het bedrag agglomeratiebelasting van 2016 te vermenigvuldigen met 0,5.

Uw resultaat van de fiscale hervorming voor 2016

  euro

Verlaging personenbelasting met 0,5%

- euro

(agglomeratiebelasting 2016* 0,5)

Uw resultaat van de fiscale hervorming voor 2017

= euro

*Het resultaat van deze simulatie is te beschouwen als een indicatief bedrag en heeft geen juridische waarde.