nl

CORONACRISIS STEUNMAATREGELEN

Afbeelding corona steunmaatregelen

In het kader van de COVID-19-pandemie wil de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de economie, de werkgelegenheid en de getroffen Brusselaars ondersteunen via een eerste reeks noodmaatregelen. Het doel is om steun te verlenen aan de sectoren die economisch het zwaarst getroffen zijn en aan de Brusselaars die financieel het meest kwetsbaar zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen in verband met de Brusselse fiscaliteit die al aangenomen werden.

Andere - Verlenging van de geldigheidsduur van de fiscale kentekens 2020 voor de automatische ontspanningstoestellen
Andere - Proxilening voor ondernemingen

Maatregelen die niet langer gelden

Loketten - Tijdelijke sluiting van de loketten van Brussel Fiscaliteit
Onroerend goed - 'Vrijstelling' van de hotelbelasting
Woning - premie voor huurders met een bescheiden inkomen die leden onder de coronacrisis
Onroerend goed - Onroerende voorheffing: verlenging van de betaaltermijn
Onroerend goed – Registratierechten: verlenging van de termijnen in verband met het abattement en de teruggave bij wederverkoop
Onroerend goed – Registratierechten: geen hypotheekrechten bij omzetting van hypothecair mandaat
Mobiliteit - LEZ: opschorting van boetes en de verkoop van dagpassen
Mobiliteit - Verkeersbelastingen: verlenging van de betaaltermijnen/ afbetalingsplannen
Mobiliteit - Vrijstelling van de belasting op de uitbating van taxidiensten of voertuigen met chauffeur
Andere - Opschorting van de verval- en beroepstermijnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest