nl

de fiscale hervorming

Het regeerakkoord van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voorziet in een ingrijpende fiscale hervorming die onder meer tot doel heeft de belastingen in het gewest eenvoudiger, rechtvaardiger en gunstiger voor alle Brusselaars te maken. Belangrijk in deze hervorming is de verschuiving van de belasting op arbeid naar de belasting op vastgoed.