nl

De rol van belastingen en van Brussel Fiscaliteit

Wie bepaalt de belastingen en bedragen?

De wetgever legt in de ordonnanties de regels met betrekking tot een belasting vast: Wie is belastingplichtig voor welke belasting? Hoe wordt de belasting berekend en geïnd? Welk bedrag moet er betaald worden?…

Wil je meer in detail te weten komen wat de regels zijn voor een bepaalde belasting? Per belasting vindt u een overzicht van de ordonnanties die van toepassing zijn.

Wat is de rol van de belastingadministratie?

Brussel Fiscaliteit staat in voor het innen en invorderen van de belastingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Daarnaast fungeert Brussel Fiscaliteit als expertise- en documentatiecentrum en vervult het een rol als adviesverlener aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in fiscale zaken. Klik hier voor een overzicht van de competenties van Brussel Fiscaliteit.  

Waartoe dienen belastingen ?

Belastingen financieren de uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij verhogen het welzijn, herverdelen de welvaart en voorzien onze overheidsinstellingen van de nodige middelen.

Voorbeeld

Zo werd in 1996 de heffing op de lozing van afvalwater ingevoerd. De inkomsten werden integraal overgemaakt aan het “Fonds voor het beheer van afval- en regenwater”, dat instond voor de vermindering van de vervuiling, het ontwerp, de uitvoering en de begeleiding van waterwerken en de opvang en zuivering van afval- en regenwater. Dankzij deze heffing werd het zuiveringsstation Noord gefinancierd. Deze heffing werd inmiddels geïntegreerd in de waterfactuur.

Wil je meer weten over wat er gebeurt met de belastinginkomsten? Je ontdekt alles op de website van Brussel Financiën en Begroting.