nl

De rol van belastingen en van Brussel Fiscaliteit

Wie bepaalt de belastingen en bedragen?

De wetgever legt in de ordonnanties de regels met betrekking tot een belasting vast: Wie is belastingplichtig voor welke belasting, hoe wordt de belasting berekend en geïnd, welk bedrag moet er betaald worden…

Wil je meer in detail te weten komen wat de regels zijn voor een bepaalde belasting? Per belasting vindt u een overzicht van de ordonnanties die van toepassing zijn.

Wat is de rol van de belastingadministratie?

Brussel Fiscaliteit staat in voor het innen en invorderen van de belastingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Daarnaast fungeert Brussel Fiscaliteit als expertise- en documentatiecentrum en vervult het een rol als adviesverlener aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in fiscale zaken. Klik hier voor een overzicht van de competenties van Brussel Fiscaliteit.  

strip: wie in brussel woont en werkt wordt minder belast

Waartoe dienen belastingen?

Belastingen financieren de uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij verhogen het welzijn, herverdelen de welvaart en voorzien onze overheidsinstellingen van de nodige middelen.

Wilt u meer weten over wat er gebeurt met de belastinginkomsten? U ontdekt alles op de website van budget.brussels.

Werk en Economische Ontwikkeling: 23% van de gewestelijke begroting

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevordert duurzame economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid door bijvoorbeeld stages bij bedrijven en opleidingen voor werkzoekenden te financieren en een premie toe te kennen aan wie een activiteit start als zelfstandige in hoofdberoep, of nog het gewestelijk programma voor circulaire economie. 

Meer weten: 

http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/home

Mobiliteit en Vervoer: 20 % van de gewestelijke begroting

Het Gewest stelt alles in het werk opdat u zich vlot kan verplaatsen, of het nu is om naar het werk of naar school te gaan, met de fiets te rijden of rond te wandelen. Uw belastingbijdrage maakt het o.a. mogelijk de (pre)metrostations Beurs en De Brouckere te renoveren en er beveiligde fietsstallingen in te richten, u gratis wifi aan te bieden in alle Brusselse (pre)metrostations en te zorgen voor 273 km fietspaden tegen 2020.

Meer weten:

https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl 

Ruimtelijke Ordening: 11% van de gewestelijke begroting

Met uw belastingbijdrage wordt het beheer van ons cultureel erfgoed gefinancierd, zoals de site van het vroegere Coudenbergpaleis, de Romeinse overblijfselen op de site van Thurn & Taxis, alsook de ruimtelijke aanleg, met bijvoorbeeld het project Divercity in Vorst in het kader van het wijkcontract "Vroege Groenten - Luttrebrug".

Meer weten:

www.stedenbouw.brussels

www.erfgoed.brussels

www.huisvesting.brussels         

Leefmilieu en Openbare Netheid : 8% van de gewestelijke begroting

Dankzij uw belastingbijdrage kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het leefmilieu en de openbare netheid verbeteren, met name door drie ecohutten te plaatsen in enkele iconische groene ruimten van het Gewest of hondenpoep op te ruimen, onderhoud van de parken en tuinen van het Gewest en via het programma "Good Food" zorgt het voor gezonde, lekkere en ecologisch geproduceerde voeding in het Gewest.

Meer weten: 

https://leefmilieu.brussels/

ICT en Wetenschappelijk Onderzoek: 2% van de gewestelijke begroting

Met uw belastingbijdrage kan het onderzoek en de innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gefinancierd worden, bijvoorbeeld via sensibilisering en opleiding rond nieuwe technologie voor Brusselse burgers, financiering van kankeronderzoek en organisatie van de festivals "I Love Science" en "Pint of Science", die wetenschap voor iedereen toegankelijk maken.

Meer weten: 

https://innoviris.brussels/nl

waartoe dienen belastingen

Wat zijn de andere uitgavenposten op de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  • 17 % van de begroting wordt gebruikt voor het beheer van de gewestelijke instellingen.
  • 16% van de begroting wordt voor ondersteuning van de plaatselijke besturen gebruikt.
  • 3% van de begroting wordt gebruikt om de schuldenlast af te betalen.
  • 1 % van de begroting wordt aan andere aanvullende diensten toegewezen.