nl

Datamanagement

Waar kan je ons bereiken?

‘Op basis van de gegevens van de belastingplichtigen die wij verzamelen worden de belastingen geïnd.’

Taken

Datamanagement zorgt ervoor dat belastinggegevens, die zij ontvangen via de verschillende bronnen, volgens de fiscale regels verwerkt worden. Deze directie verzamelt, identificeert, actualiseert, compileert en archiveert dus de ontvangen belastinggegevens. De belastinggegevens en rapporteringen moeten immers betrouwbaar, accuraat, consistent, begrijpelijk én transparant zijn voor alle betrokken partijen.

 

Expertise

  • Beheer van de bronnen van de massagegevens: waaronder de authentieke bronnen. (bijvoorbeeld de Kruispuntbank van ondernemingen, het Rijksregister,…);

  • bijstand bij het maken van rapporten of bij het beschikbaar maken van gegevens;

  • datamining: gericht zoeken naar (statistische) verbanden in gegevensverzamelingen met als doel profielen op te stellen voor gebruik;

  • verantwoordelijk voor het afdrukken van de aanslagbiljetten en herinneringen;

  • verantwoordelijk voor het onder omslag steken en verzenden van alle documenten;  

  • verantwoordelijk voor een vlotte behandeling van zowel inkomende als uitgaande correspondentie;

  • planning, verzameling, verwerking en analyse van de belastinggegevens;

  • ondersteuning bij de opmaak en goedkeuring van de kohieren conform de fiscale planning;

  • deelname aan projecten.