nl

Let op! Deze belasting is sinds het belastingjaar 2016 niet meer verschuldigd. 

Het eurovignet was een belasting op het gebruik van het wegennet door motorvoertuigen en samengestelde voertuigen bedoeld of uitsluitend gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg. De maximaal toegelaten massa (MTM), moest daarbij minimum 12 ton bedragen. Het bedrag van deze belasting hing af van de milieuklasse van de motor en het aantal assen waaruit de voertuigcombinatie bestond.

Sinds het belastingjaar 2016 is het Eurovignet vervangen door de kilometerheffing.