nl

FAQ Gewestbelasting voor inrichtingen van toeristische logies

Ik heb geen toegang tot het e-loket Irisbox. Hoe kan ik mijn inschrijving en aangifte toch correct uitvoeren?

U kunt een “papieren” versie van de nodige formulieren aanvragen of downloaden.

- Bent u een natuurlijke persoon zonder KBO-nummer? Gebruik dan het geschikte inschrijvingsformulier en aangifteformulier voor natuurlijke personen.

- Bent u een wettelijke vertegenwoordiger voor een rechtspersoon, of een zelfstandige met een KBO-nummer? Dan dient u het inschrijvingsformulier en aangifteformulier voor ondernemingen te gebruiken.

Opgelet : indien u wel toegang heeft tot Irisbox, bent u verplicht het e-loket te gebruiken.

Voor mijn inschrijving in Irisbox moet ik kiezen tussen "burger" en "onderneming". Hoe ken ik het verschil tussen beide opties?

  1. Kies het profiel “Burger” indien u een “natuurlijke persoon” bent, dat wil zeggen indien u geen onderneming vertegenwoordigt of geen ondernemingsnummer hebt.
  2. Kies het profiel “Onderneming” indien u wettelijke vertegenwoordiger bent van een onderneming of een zelfstandige met een KBO-nummer. Opgelet: om toegang te hebben tot de beveiligde onlinediensten van CSAM,  moet u eerst geregistreerd zijn via www.csam.be

Hoe wordt de belasting berekend indien meerdere kamers samen een toeristische accommodatie vormen, bedoeld om als geheel te verhuren?

De belasting wordt berekend voor de accommodatie in zijn geheel. Bij verhuur aan toeristen worden dus alle kamers als bezet beschouwd. Bijvoorbeeld, voor een villa met 5 kamers die u aan een groep van 4 toeristen verhuurt, is de belasting verschuldigd voor alle 5 kamers.

Moet ik als exploitant de belasting betalen voor nachten aangeboden in het kader van promoties of een gratis verblijf?

U wordt belast zodra een betaling werd gevraagd voor het verblijf, onafhankelijk van eventuele promoties. Stel, als uitbater van een hotel biedt u twee nachten gratis aan bij een boeking van vijf overnachtingen. Dan wordt u belast voor alle nachten.

Wanneer echter het verblijf volledig gratis aangeboden wordt, moet u daarvoor geen belasting betalen.

Indien mijn accommodatie gedurende meerdere maanden onbezet blijft, moet ik dan toch elke maand mijn belastingaangifte indienen?

Ja. U dient elke maand uw belastingaangifte in, zelfs indien gedurende langere tijd geen enkele kamer, slaapruimte of kampeerplaats  door toeristen bezet werd. Voor die periode geeft u het cijfer “0” aan in uw maandelijkse aangifte.

Mag de belastingadministratie een ingediende aangifte rechtzetten?

Ja, indien de administratie een vergissing in de aangifte vaststelt, zal hij overgaan tot de rechtzetting ervan. Dat zal u meegedeeld worden via een aangetekende brief of een elektronische aangetekende zending vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.

Wat zijn mijn verplichtingen als tussenpersoon tussen exploitanten en toeristen?

U bent geen belastingplichtige, maar u hebt wel een informatieplicht. Indien de belastingadministratie u schriftelijk om informatie vraagt, moet u het volgende meedelen:

  • de gegevens van de exploitanten ;
  • de contactgegevens van de toeristische accommodaties.

 Een boete van 10.000 € kan worden opgelegd aan een tussenpersoon die niet reageert.

In de gedeelde ruimte van mijn toeristische accommodatie is een slaapbank voor extra gasten voorzien. Word ik ook voor deze ruimte belast?

Neen. Ruimtes die niet ingericht zijn om er te slapen zijn geen (belastbare) eenheden van logies, zelfs indien zij een slaapbank of een andere uitrusting hebben, als :

  • deze ruimtes een hoofdfunctie hebben, anders dan het dienen als slaapkamer ;
  • deze ruimtes niet apart aangeboden worden, maar tezamen met minstens één slaapkamer.

Een woonkamer waarin een slaapbank ter beschikking gesteld wordt van toeristen die reeds een slaapkamer bezetten, wordt dus niet beschouwd als een eenheid van logies. Voor de bezetting van deze ruimte is de belasting bijgevolg niet verschuldigd.

Als ik de belasting aan mijn klanten doorreken, moet ik dan BTW aanrekenen?

Exploitanten die BTW-plichtig zijn en ervoor kiezen om de belasting op toeristische logies afzonderlijk aan de klant door te rekenen, moeten 6% BTW aanrekenen bij de doorrekening van de belasting aan de toeristen.

De BTW is een federale materie, beheerd door de FOD Financiën.

Is de belasting verschuldigd voor kamers die verhuurd zijn voor één dag ("day use")?

Een persoon die niet minstens één nacht doorbrengt in een inrichting van toeristisch logies is geen toerist en de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies is voor diens verblijf dus niet verschuldigd.
(Een toerist is immers " een persoon die in het kader van zijn privé- of beroepsactiviteiten minstens één nacht verblijft in een andere dan zijn gebruikelijke omgeving zonder er zijn woonplaats te vestigen, ...").