nl

Financieel beheer

Waar kan je ons bereiken?

 ‘Een betaalprobleem? Wij zoeken met de belastingplichtige graag naar een oplossing.’

Taken

De directie Financieel Beheer heeft twee belangrijke taken. Enerzijds staat zij in voor het beheer van alle financiële en boekhoudkundige verrichtingen m.b.t. belastingen en boetes, zowel qua inkomsten als qua uitgaven. Anderzijds doet zij ook het beheer van  herinneringen en  gedwongen invorderingen.

 

Expertise

 • Financiële en boekhoudkundige verrichtingen:

  • het beheer van de financiële rekeningen;
  • het verwerken van gestructureerde en niet gestructureerde betalingen;
  • het beheer van terugbetalingen;
  • het verstrekken van inlichtingen over verrichte  betalingen en terugbetalingen;
  • het eventueel toekennen van een gespreide betaling of uitstel van betaling;
  • het opmaken van gedetailleerde afrekeningen van nog openstaande vorderingen.

 

 • Gedwongen invordering:
  • het beheer van dossiers van belastingplichtigen die na een laatste herinnering tot betaling nog steeds een openstaande schuld hebben;
  • contacten met deurwaarders die door middel van een dwangbevel de schulden zullen vorderen;
  • contact met andere administraties en instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die beroep doen op de directie Financieel Beheer om voor hun rekening onbetaalde boetes te innen.

 

 • Andere taken:
  • het beheren van  openstaande vorderingen bij ondernemingen die in faling zijn of die genieten van bescherming in het kader van de wet op de continuïteit van ondernemingen;
  • het beheren van openstaande vorderingen van natuurlijke personen die in collectieve schuldenregeling zijn.
  • deelname aan projecten.