nl

Fiscaal beheer

Waar kan je ons bereiken?

‘Onze directie geeft vorm aan de fiscale hervorming zoals de regering die in het regeerakkoord heeft opgenomen.’

Taken

De directie Fiscaal Beheer is het studiecentrum inzake de fiscaliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo ziet deze directie toe op de uitvoering van het regeerakkoord met betrekking tot de hervorming van de fiscaliteit en op het documenteren van die uitvoering naar een zeer gevarieerd doelpubliek (burgers, beleidsverantwoordelijken,…)

 

Expertise

 Dragen door hun fiscale expertise bij aan:

  • studie, analyse en documentatie van alle fiscale aangelegenheden;
  • voorbereiding van de overname van de bevoegdheden die naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn overgeheveld in het kader van de vijfde en de zesde staatshervorming;
  • analyse en studie van processen met betrekking tot de gewestbelasting;
  • praktische implementatie van de overgehevelde materies;
  • evolutie van de fiscale wetgeving, materies en/of technieken;
  • Business Analyse en projectbeheer.