nl

Hoe verloopt het fiscaal proces?

Data verzamelen

Op basis van de bronnen waarover Brussel Fiscaliteit beschikt worden de nodige gegevens verzameld over de belastingplichtigen . Deze informatie zal gebruikt worden om te bepalen wie belast wordt en dus een aanslagbiljet zal toegestuurd krijgen.

Betrokken directies:

Kohier uitvoerbaar verklaren

De gegevens die in de vorige stap verzameld werden worden nu gebruikt om te bepalen wie er belast wordt. De juiste term hiervoor is: “het kohier uitvoerbaar verklaren”. Concreet wil dit zeggen dat er bepaald wordt wie er op welk moment een aanslagbiljet zal ontvangen. Niet iedereen ontvangt op hetzelfde moment zijn aanslagbiljet. Deze spreiding zorgt ervoor dat de wachttijden voor het behandelen van aanvragen afkomstig van belastingplichtigen niet te hoog oploopt.

Betrokken directie: 

Afdrukken en verzenden van aanslagbiljetten

Op basis van het kohier dat uitvoerbaar verklaard werd, worden de aanslagbiljetten afgedrukt in onze eigen drukkerij. Vervolgens worden deze opgehaald door BPost en bedeeld bij de belastingplichtigen.

Betrokken directie: 

Beheer aanvragen belastingplichtigen

Belastingplichtigen die vragen hebben omtrent het aanslagbiljet dat zij ontvingen kunnen deze op verschillende manieren stellen aan Brussel Fiscaliteit. Per e-mail, per fax, per brief of aan de loketten die zich in het station van Brussel-Noord bevinden. De dossierbeheerder zal vervolgens de nodige stappen ondernemen om de belastingplichtige verder te helpen.

Betrokken directies:

Betalingen opvolgen

Een paar dagen na de verzending van de aanslagbiljetten zien de beheerders van de rekeningen de eerste betalingen verschijnen. Naast de reguliere betalingen worden ook de afbetaalplannen, de gedwongen invorderingen, en andere specifieke situaties opgevolgd.

Betrokken directie: 

Behandelen van de beroepen / klachten

Belastingplichtigen die menen dat de beslissing van de administratie omtrent hun dossier onterecht is kunnen hiervoor beroep aantekenen bij de Directeur-generaal. Het dossier van de belastingplichtige zal getoetst worden aan de wetgeving en vervolgens zal de belastingplichtige van de beslissing van de Directeur-generaal op de hoogte gebracht worden.

Betrokken directie: