nl

Het schenkingsrecht

Voor de schenking van roerende goederen geldt een vlak belastingtarief van 3% voor schenkingen in rechte lijn en tussen partners, en 7% voor schenkingen aan alle andere personen.

Het tarief van de schenkbelasting voor onroerende goederen wordt bepaald door zowel de band die de schenker heeft met de persoon die de schenking ontvangt, als de grootte van de schenking.

Wat verandert er door de fiscale hervorming?

In het kader van de fiscale hervorming worden vanaf 2016 de schenkingsrechten van onroerende goederen verlaagd en vereenvoudigd:

  • Vóór de fiscale hervorming golden aparte tariefstructuren voor de rechte lijn, tussen broers en zussen, tussen ooms of tantes en neven of nichten, en tussen alle andere personen. Dit wordt nu herleid tot twee tariefstelsels: “rechte lijn” (inclusief echtgenoot en wettelijk samenwonende) en “andere personen” (waaronder dus ook broers en zussen, ooms of tantes en neven of nichten).
  • Tevens werd het progressievoorbehoud geschrapt bij overlijden van de schenker binnen de 3 jaar. De geschonken goederen blijven uit de nalatenschap voor de berekening van de successierechten.
  • Het bestaande voordeeltarief tussen echtgenoot/wettelijk samenwonende voor de schenking van een woning werd opgeheven. Dit tarief was immers minder gunstig dan de nieuwe tarieven.

 

Wilt u meer weten?            

U vindt meer informatie terug op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën

U kan ook de fiscale fiche raadplegen