nl

De verkeersbelasting is een jaarlijkse belasting die wordt geheven op motorvoertuigen die dienen voor het vervoer van personen of van goederen over de weg.

Het bedrag wordt berekend aan de hand van wettelijk vastgelegde tariefschalen per soort van voertuig (personenauto's, vrachtwagens, motorfietsen, tractoren, enz.).

De bevoegdheidsverdeling in een notendop

 

Wie bepaalt

het belastingtarief

de belastinggrondslag

de vrijstellingen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Begunstigden

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse agglomeratie en de gemeente

Belastinginning

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de belasting nog door de Federale Overheid geïnd.

Wilt u meer weten?

U vindt meer informatie terug op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.