nl

Ik heb moeilijkheden om op tijd te betalen

Onder bepaalde voorwaarden kan Brussel Fiscaliteit u een uitstel van betaling toestaan of de mogelijkheid bieden om uw belasting in meerdere keren te betalen.

Opgelet: het gaat hier om een gunstmaatregel. Het is geen recht dat voorzien is in de wetgeving.

Wat zijn de voorwaarden om een afbetalingsplan te kunnen krijgen?

- U dient voor de uiterste betaaldatum van uw aanslagbiljet een gemotiveerde aanvraag in.

- U moet niets aan Brussel Fiscaliteit betalen waarvan de uiterste betaaldatum verstreken is.

- U spreidt uw betaling over maximaal 4 maandelijkse termijnen.

Hoe vraag ik een afbetalingsplan aan?

U kan een afbetalingsplan aanvragen:

Via het online platform MyTax: www.mytax.brussels
Via het contactformulier: https://fiscaliteit.brussels/nl/formulier
Per post: Brussel Fiscaliteit
  Postbus 12014
  Brussel Noordstation
  1030 Brussel

Vermeld het nummer van de belastingplichtige en het kohiernummer (bovenaan rechts op uw aanslagbiljet). Als u deze gegevens niet terugvindt, geef dan uw rijksregisternummer op.

Een dossierbeheerder zal uw vraag onderzoeken en u krijgt per post een antwoord. Als het afbetalingsplan aanvaard wordt, moet u de voorwaarden ervan naleven. Zoniet vervalt het afbetalingsplan automatisch en moet u mogelijks verhogingen en intresten betalen.

In afwachting van een antwoord is het aangewezen om te starten met het afbetalingsplan zoals aangevraagd. Houd hierbij rekening met bovenstaande voorwaarden en gebruik de gestructureerde mededeling die u vindt op uw aanslagbiljet.