nl

Ik heb moeilijkheden om tijdig te betalen.

Onder bepaalde voorwaarden kan Brussel Fiscaliteit u een uitstel van betaling toestaan of de mogelijkheid bieden om het belastingbedrag in meerdere keren te betalen.

Opgelet : het gaat hier om een gunstmaatregel die door Brussel Fiscaliteit aan een belastingplichtige wordt toegestaan. Het is geen recht, voorzien in de wetgeving.

Hoe vraag ik deze dienst aan?

Om van deze gunstmaatregel te kunnen genieten dient u een gemotiveerde aanvraag in te dienen. Een dossierbeheerder zal uw aanvraag onderzoeken en u vervolgens het antwoord schriftelijk meedelen. Indien uw aanvraag wordt aanvaard, dient u de voorwaarden van het afbetalingsplan strikt na te leven. Indien dit niet het geval is dan zal het afbetalingsplan automatisch worden geannuleerd en dient u de verhogingen en intresten te betalen.