nl

Belasting op inverkeerstelling

De belasting op inverkeerstelling (BIV) is een eenmalige belasting die iedere eigenaar van een nieuw of tweedehands voertuig moet betalen vanaf de ingebruikname van het voertuig op de openbare weg in België.

Het bedrag van deze belasting wordt bepaald aan de hand van het vermogen van de motor, uitgedrukt in fiscale paardenkracht of in kilowatt.

De bevoegdheidsverdeling in een notendop

 

Wie bepaalt

het belastingtarief

de belastinggrondslag

de vrijstellingen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Begunstigden

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Belastinginning

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de belasting nog door de Federale Overheid geïnd.

Wilt u meer weten?

U vindt meer informatie terug op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.