nl

Personeel en Organisatie

Waar kan je ons bereiken?

Een aantrekkelijke en op zelfontplooiing gerichte werkgever zijn met aandacht voor een inspirerende werkomgeving en een evenwichtige werk-privé-relatie” 

Missie

De directie Personeel en Organisatie ondersteunt  het management bij het uitwerken van het beleid op gebied van Human Resources en Organisatie. Uitgangspunt is dat elk individueel personeelslid  recht heeft op een duidelijke taakomschrijving, beschikt over efficiënte werkinstrumenten ,  aangemoedigd wordt in zijn of haar zelfontplooiing en een evenwicht vindt in de werk-privé-relatie.

Organisatie

De directie bestaat uit drie cellen die allen rond onze personeelsleden werken:

  • people management
  • office management en logistiek
  • de verplichtingen van Brussel Fiscaliteit als werkgever

Elke vraag wordt op een klantgerichte manier behandeld. Om zo efficiënt mogelijk te werken werden al enkele webbased tools uitgewerkt. 
De directie volgt de verschillende HR-tendensen op de voet,  houdt de vinger aan de pols inzake het welzijn van haar personeel en streeft naar een duurzaam facility- beleid.

Kerntaken

  • Directe contacten met de interne en externe klanten
  • Integer en objectief handelen
  • Klantgericht en communicatief
  • Wetgeving inzake openbaar ambt
  • Wetgeving rond marktraadpleging
  • Technische kennis en inzicht
  • Deelname aan projecten