nl

Het eurovignet is een belasting op het gebruik van het wegennet door motorvoertuigen en samengestelde voertuigen bedoeld of uitsluitend gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg. Daarbij komt dat de maximaal toegelaten massa (MTM),  minimum 12 ton moet bedragen. Het bedrag van deze belasting hangt af van de milieuklasse van de motor en het aantal assen waaruit de voertuigcombinatie bestaat.

Vanaf april 2016 zal deze belasting vervangen worden door de kilometerheffing.