nl

Juridische Zaken en Beroepen

‘Het is dankzij onze directie dat het fiscale proces verloopt met respect voor haar juridisch kader. Wij staan ook in voor de kwaliteit en de evolutie van dit kader.’

Taken

De directie Juridische Zaken en Beroepen heeft een sleutelfunctie binnen Brussel Fiscaliteit.
Enerzijds verzorgt deze directie het beheer en de behandeling van gerechtelijke betwistingen,  administratieve beroepen en klachten. Anderzijds geeft zij ook juridisch advies aan de andere administratieve eenheden van Brussel Fiscaliteit. Zij zorgt ook voor de juridische ondersteuning en aansturing van het fiscale beleid. Ten slotte staat deze directie ook in voor het beheer van de dossiers met betrekking tot de fiscale gunstregeling binnen de successierechten voor familiale KMO’s.  

 

Expertise

  • Beheer van de gerechtelijke betwistingen met betrekking tot de gewestelijke belastingen, en dit vanaf het openen van een dossier tot en met het nalezen van conclusies;
  • behandelen van administratieve beroepen in het kader van de belastingen beheerd door Brussel Fiscaliteit. De behandeling van een dossier in beroep houdt in dat een beslissing, genomen door de directie Klantenmanagement, Financieel Beheer of Inkohiering, opnieuw wordt onderzocht;
  • coördinatie van het beheer van de klachten binnen Brussel Fiscaliteit gebeurt door de leden van deze directie;
  • geven van juridisch advies;
  • aanbieden van juridische ondersteuning van de verschillende projecten;
  • samenwerking met het Kabinet van Financiën en Begroting voor het opstellen en verder uitwerken van wetgeving door middel van het opmaken van ordonnanties en/of het zorgen voor aanpassingen in de reeds bestaande wetgeving;
  • beheer en de opvolging van de dossiers i.v.m. verlaagde successierechten op KMO’s met de daar bijhorende administratieve afhandeling;
  • zorgen voor de compliance wat betreft het privéleven en aanvragen van toegang tot de gegevens die door andere overheden worden aangehouden.