nl

Klantenmanagement

‘Ik hou van het contact met de mensen. Het geeft een fijn gevoel om de belastingplichtige op weg te helpen als hij een vraag of een probleem heeft.’

Taken

Voor belastingplichtigen die Brussel Fiscaliteit willen contacteren omtrent hun dossier is de directie Klantenmanagement het eerste aanspreekpunt. De directie bestaat uit verschillende teams van dossierbeheerders die ervoor zorgen dat fiscale dossiers op een correcte en rechtvaardige manier worden afgehandeld.  De dossierbeheerders hebben een diepgaande kennis van alle domeinen waarin Brussel Fiscaliteit werkzaam is. Op die manier kunnen zij efficiënt en snel antwoorden op de mogelijke vragen die bij hen toekomen.

Afhankelijk van de aard van de aanvraag zullen de beheerders de vragen van de belastingplichtige ofwel zelf behandelen ofwel overmaken aan de betrokken diensten van de administratie zoals  Financieel Beheer, Inkohiering of Juridische Zaken en Beroepen.

Heb je een vraag, dan is deze directie dus het centrale aanspreekpunt. Je kan hen bereiken per e-mail, per brief, per fax of aan de loketten die zich in het station van Brussel-Noord bevinden.

Aantal medewerkers: 24

Expertise

  • Directe contacten met  belastingplichtigen (privépersonen en bedrijven) of hun vertegenwoordigers;
  • beheer van informatievragen, vragen tot vrijstelling, bezwaarschriften, gespreide betalingen,…;
  • fiscale materie en regelgeving;
  • deelname aan projecten.