nl

Op welke gegevens baseert Brussel Fiscaliteit zich?

De informatie uit onze bronnen bepaalt of u wordt belast en in sommige gevallen ook, voor welk bedrag. Indien u denkt  dat de informatie die aangeleverd wordt door onze bronnen incorrect is, moet u contact opnemen met de betrokken instanties om uw gegevens aan te passen.

Vanuit de verschillende privé- en overheidsinstanties worden de gegevens aangeleverd van de geïdentificeerde potentiële belastingplichtigen. De bronnen zijn vrij divers:

 • de authentieke bronnen:
  • het Rijksregister;
  • de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO);
  • het Belgisch Staatsblad;
  • de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ);
  • patrimoniumdocumentatie;
  • DIV
  • Dolsis
 • de commerciële bronnen; 
 • de gewestelijke bronnen:
  • Leefmilieu Brussel;
  • Brussel Mobiliteit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel ;
  • Brussel Stedebouw en Erfgoed ;
  • Brussel Huisvesting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;
  • De openbare vastgoedmaatschappijen en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij ; 
 • OCMW’s ;
 • de gegevensbronnen van bepaalde instanties zoals scholen, andere instanties, …;
 • enquêtes, kranten, briefwisseling van de notarissen, informatie door de deurwaarders meegedeeld, …