nl

Onze doelstellingen

  • Het beheer van de belastingen en administratieve boetes
  • De overname van belastingen die momenteel nog worden beheerd door de Federale Overheid
  • Het documentatie-, advies-, kennis en datacentrum zijn inzake fiscaliteit (en patrimoniumdocumentatie)
  • Uitbouw van een volwaardig fiscaal dienstverleningsplatform
  • Een aantrekkelijke en op zelfontplooiing gerichte werkgever zijn
  • Het proactief ontwikkelen en mee uitvoeren van nieuwe beleids-of administratieve initiatieven

In het kader van deze doelstellingen heeft Brussel Fiscaliteit de onroerende voorheffing overgenomen in 2018, en de verkeersbelasting op 1 januari 2020.

Om een zo goed mogelijke klantenservice te leveren, zetten wij sterk in op de digitalisering van onze diensten. Daarom ontwikkelen wij sinds 2019 het gratis digitale platform MyTax.brussels. Op dit platform kan u momenteel reeds uw onroerende voorheffing en verkeersbelastingen terugvinden en beheren. We blijven het platform ontwikkelen om u in de toekomst meer functionaliteiten te kunnen bieden.

Sinds de lancering in juli 2019 verloopt meer dan 20% van alle klanteninteracties inzake de onroerende voorheffing via MyTax.brussels waardoor de dienstverlening beduidend vlotter en accurater kan verlopen.