nl

Patrimoniumdocumentatie

Missie

De directie Patrimoniumdocumentatie verenigt twee diensten die de lokale en gewestelijke besturen van Brussel ondersteunen bij de uitvoering van hun opdrachten en bevoegdheden.

  • Het Aankoopcomité van onroerende goederen maakt schattingen van onroerende goederen of rechten op onroerende goederen die zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden.
  • Het uniek contactpunt (SPOC BRU) van de Coördinatiestructuur van de Patrimoniale Informatie (CSPI) informeert, begeleidt en ondersteunt Brusselse overheidsbedrijven en lokale en gewestelijk besturen als ze toegang willen tot patrimoniuminformatie.

Organisatie

De teams van het Aankoopcomité en de SPOC BRU werken op een transversale en transparante manier samen. De directie werkt nauw samen met externe partners en met de andere directies van Brussel Fiscaliteit.

De sleutelwoorden van de directie Patrimoniumdocumentatie zijn precisie, nauwgezetheid, betrouwbaarheid, veiligheid, proactiviteit en klantgerichtheid.

Kerntaken

Aankoopcomité
  • Bepaling van de verkoopwaarde van onroerende goederen en rechten.
  • Juridisch advies inzake vastgoedtransacties of onteigeningen van overheden.
SPOC BRU CSPI
  • Direct contact met de lokale en gewestelijke besturen.
  • Beheer en behandeling van de aanvragen patrimoniuminformatie.
  • Ondersteuning bij de machtigingsaanvragen gericht aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.
  • Beheer van het Brusselse gedeelte van de lijst van authentieke bronnen van de CSPI.
Bijkomende informatie

Als u een kopie wenst van authentieke akten die verleden werden door een aankoopcomité voor 1 januari 2015, inclusief de pv's van opmeting en de plannen in bijlage van deze akten, neem dan contact op met het bevoegde kantoor Rechtszekerheid (Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie - Federale Overheidsdienst Financiën).

Als u wil weten welk kantoor er bevoegd is, klik hier.

Als u meer inlichtingen wil over de CSPI of een aanvraag voor patrimoniuminformatie wil indienen, volg dan deze link

Als u een schattingsaanvraag wil indienen, volg dan deze link.

FAQ schattingen