nl

Patrimoniumdocumentatie

Missie

De Directie van de Patrimoniumdocumentatie biedt momenteel drie kerntaken aan ter ondersteuning aan de lokale en gewestelijke Brusselse administraties, opdat zij hun missies en bevoegdheden kunnen uitvoeren:

 • Het Aankoopcomité evalueert  de waarde van onroerende goederen die zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden. Het Aankoopcomité neemt eveneens de legalisatiebevoegdheid over en zal in de nabije toekomst ook authentieke aktes verlijden voor de rekening van publieke gewestelijke en lokale autoriteiten.
 • Het unieke contactpunt (SPOC BRU) van de Coördinatiestructuur van de Patrimoniale Informatie (SCIP) informeert, begeleidt en ondersteunt de “publieke” ondernemingen en lokale en gewestelijke Brusselse administraties die toegang wensen tot patrimoniuminformatie. 
 • Authentieke akten: indien u kopieën zoekt van authentieke aktes verleden voor Commissarissen van de aankoopcomités, inclusief opmetingen en plannen gevoegd bij deze aktes, die dateren van voor 01/01/2015, gelieve u te richten tot het Federaal Aankoopcomité.

  Contact gegevens van het Federaal Aankoopcomité: Finance Tower – Kruidtuinlaan 50 bus 398 – 1000 Brussel – TEL 0257/915 60 – FAX 0257/993 43 – E-mail sppd.federaalcomite@minfin.fed.be.

Precisie, stiptheid, vertrouwen, betrouwbaarheid, veiligheid, proactiviteit en klantgerichtheid zijn de sleutelwoorden van de Directie van de Patrimoniumdocumentatie.

Organisatie

Onder de leiding van een directeur en twee commissarissen, werken de teams van het Aankoopcomité en van SPOC BRU samen op een transversale en transparante manier en zij werken zo efficiënt mogelijk om hun missies tot een goed einde te brengen. De directie werkt nauw samen met zowel externe experten als met de andere directies van Brussel Fiscaliteit.

Kerntaken

Aankoopcomite
 • Bepaling van de venale waarde van onroerende goederen
 • Verlijden van authentieke aktes
 • Verkoop van onroerende goederen voor publieke autoriteiten
 • Opzoekingen betreffende onroerende goederen
 • Juridisch advies inzake vastgoedtransacties of onteigeningen
Uniek contactpunt SCIP voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Direct contact met de lokale en gewestelijke administraties
 • Beheer en behandeling van aanvragen van toegang tot patrimoniuminformatie
 • Ondersteuning bij de machtigingsaanvragen gericht aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
 • Beheer van het Brusselse gedeelte van de lijst van authentieke bronnen van het CSPI

Aanvragen indienen

SCIP

Indien u meer inlichtingen wenst over het CSPI of indien u een aanvraag wenst in te dienen om toegang te krijgen tot patrimoniuminformatie, gelieve dan op volgende link te klikken: www.scip-cspi.be

Hier vindt u de gebruikersgids voor de CSPI site.

Schattingaanvragen

Indien u een aanvraag wilt indienen voor een schatting, gelieve dan op volgende link te klikken: https://fiscaliteit.brussels/nl/form/schattingsaanvraag-aankoopcomite