nl

Organisatie

Makkelijk te lezen tekst

Brussel Fiscaliteit is een overheidsdienst. Brussel Fiscaliteit beheert uw belastingen.

Een belasting is geld dat u moet betalen aan uw gemeente, uw gewest of aan uw land: België.

Brussel Fiscaliteit bestaat uit twee diensten:

  • De eerste dienst helpt u aan het loket, aan de telefoon,
    per brief of e-mail.
  • De tweede dienst beheert uw dossiers.
logo makkelijk te lezen tekst

Over Brussel Fiscaliteit

Brussel Fiscaliteit is de belastingdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ons doel: de belastingen efficiënt en effectief beheren op een toegewijde en verantwoordelijke manier. Zo kunnen wij de openbare diensten van het Gewest op een duurzame wijze financieren. Wij zijn een jonge en ambitieuze organisatie ten dienste van de Brusselaars.

Brussel Fiscaliteit: elke Brusselaar telt!

Ontstaansgeschiedenis

Door de verschillende staatshervormingen zijn de gewestelijke bevoegdheden sterk toegenomen en is de nood aan fiscale autonomie alleen maar vergroot.  Door zelf haar fiscale inkomsten te beheren, is het gewest in staat zelf een doordacht fiscaal beleid uit te bouwen en fiscale maatregelen te nemen. Om dit alles uit te werken werd op 1 januari 2012 Brussel Fiscaliteit opgericht.

Sinds 1 januari 2017 is Brussel Fiscaliteit uitgegroeid tot een volledig onafhankelijke gewestelijke overheidsdienst. Indien u meer informatie wenst over de andere administraties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan u terecht op de website van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

 

 

Belastingen financieren de uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij verhogen het welzijn, herverdelen de welvaart en voorzien onze overheidsinstellingen van de nodige middelen.

Test uw kennis over de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ontdek hoe uw geld uw openbare diensten financieert. 

Brussel Fiscaliteit heeft van de regering een zeer duidelijke missie en ambitieuze doelstellingen gekregen. Ontdek hier voor welke uitdagingen deze administratie staat en wat zij reeds in de voorbije jaren heeft verwezenlijkt .

Brussel Fiscaliteit investeerde in 2014 in een nieuwe organisatiestructuur die zo werd opgezet dat de administratie in de toekomst met een minimale impact nieuwe bevoegdheden kan absorberen in de bestaande structuur.

Brussel Fiscaliteit werkt nu volgens een Frontoffice/Backoffice structuur. De belastingplichtige heeft vooral contact met de dossierbeheerders van  Frontoffice via de loketten, telefoon of briefwisseling.  De medewerkers van Backoffice zorgen voor een efficiënte behandeling van de workflow en staan in voor de generische processen en massaprocessen.