nl

Fixs en Bruxs, de woordvoerders van Brussel Fiscaliteit voor een communicatiecampagne over de fiscale hervorming

De fiscale hervorming die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2015 opstartte, is nog niet goed gekend door de Brusselaars. Heel wat huurders weten bijvoorbeeld niet dat er op het Gewestelijke niveau hulpmaatregelen bestaan om hen aan te moedigen eigenaar te worden. Om de voordelen van de hervorming bekend te maken bij de Brusselaars, lanceerde Brussel Fiscaliteit op 20 november 2017 een multimediacampagne naar het grote publiek.

Een multimediacampagne naar het grote publiek over de fiscale hervorming

Een eerste luik van de campagne bestaat erin de maatregelen van de hervorming kenbaar te maken, zoals de premie BE HOME van 120 euro die toegekend wordt aan eigenaars die hun goed ook bewonen. De campagne duurt drie weken en loopt op radio, in de pers, via affichage in het straatbeeld en op de Brusselse trams.

Brussel Fiscaliteit wil hiermee zijn waarden van openheid, dialoog en beschikbaarheid voor alle Brusselaars in de verf zetten.

Fixs en Bruxs voeren een gesprek zonder taboes

Brussel Fiscaliteit wordt vertegenwoordigd door zijn woordvoerders, Fixs en Bruxs, die zonder taboes een gesprek voeren over de hervorming.

Fixs vertegenwoordigt een fiscale overheidsdienst die luisterbereid en vriendelijk is, maar ook streng en rechtvaardig. Een overheidsdienst die meewerkt aan het verantwoord beheer van het Gewest en die ervoor zorgt dat de openbare diensten kunnen worden gefinancierd. Bruxs vertegenwoordigt de Brusselaars die zich vragen stellen, soms sceptisch zijn, soms ook zwanzen, maar altijd intelligent, solidair en toegewijd zijn voor hun Gewest.

Via hun dialogen maken Fixs en Bruxs van de gelegenheid gebruik om de fiscale hervorming op een eenvoudige en directe manier uit te leggen zonder rond de pot te draaien, zodat alle Brusselaars begrijpen wat de positieve impact ervan op hun dagelijks leven is.

Ook de signatuur van Brussel Fiscaliteit weerspiegelt diezelfde intentie: Elke Brusselaar telt.

Brussel Fiscaliteit, een instelling met een luisterend oor voor de Brusselaars

Brussel Fiscaliteit is de fiscale overheidsdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel Fiscaliteit voert het fiscale beleid uit en beheert de fiscaliteit op een verantwoorde en strikte manier met de bedoeling de openbare diensten van het Gewest duurzaam te financieren. Brussel Fiscaliteit biedt een luisterend oor aan de Brusselaars en beschikt over een informatiedienst via de website, via e-mail, post, telefoon en de loketten.

Brussel Fiscaliteit. Elke Brusselaar telt.

Bruxs en Fixs op de radio