nl

Missie

Een goed gewestelijk beleid kan alleen maar gevoerd worden met de nodige financiële middelen. Daarom besliste de Brusselse Regering op 16 juli 2010 om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een eigen belastingadministratie op te richten.

Door de fiscale inkomsten in eigen beheer te nemen, kon het Gewest op termijn zelf een doordacht fiscaal beleid uitbouwen en fiscale maatregelen nemen. Uit de verschillende staatshervormingen bleek bovendien dat de gewestelijke bevoegdheden in de toekomst sterk zullen toenemen, wat de nood naar fiscale autonomie alleen maar vergrootte.

Zodoende werd op 1 januari 2012 Brussel Fiscaliteit opgericht.

 

 

Brussel Fiscaliteit heeft van de regering een zeer duidelijke missie en ambitieuze doelstellingen gekregen. Ontdek hier voor welke uitdagingen deze administratie staat en wat zij reeds in de voorbije jaren heeft verwezenlijkt .

Brussel Fiscaliteit investeerde in 2014 in een nieuwe organisatiestructuur die zo werd opgezet dat de administratie in de toekomst met een minimale impact nieuwe bevoegdheden kan absorberen in de bestaande structuur.

Brussel Fiscaliteit werkt nu volgens een Frontoffice/Backoffice structuur. De belastingplichtige heeft vooral contact met de dossierbeheerders van  Frontoffice via de loketten, telefoon of briefwisseling.  De medewerkers van Backoffice zorgen voor een efficiënte behandeling van de workflow en staan in voor de generische processen en massaprocessen.