nl

Brussel Fiscaliteit werft aan!

26
aug
2021

Bijdragen aan de ontwikkeling van Brussel spreekt u aan?  U wenst een carrière op te bouwen in een moderne, dynamische en innovatieve werkomgeving?  

Kom dan bij Brussel Fiscaliteit werken!

We hebben vacatures voor stimulerende en uitdagende jobs ten dienste van gemeenschap en burgers. Innovatie, solidariteit, leiderschap, durf en klantgerichtheid vormen de leidraad van ons dagelijks werk.

De huidige aanwervingen passen binnen een nieuwe ambitieuze doelstelling: de burgers op voorbeeldige wijze ontvangen en begeleiden in onze nieuwe kantoren in de Iris Tower.

En omdat we het welzijn en de ontwikkeling van onze medewerkers prioritair vinden, bieden wij:

  • gunstige arbeidsvoorwaarden: aantrekkelijk loon, maaltijdcheques, 100% dekking van de kosten van openbaar vervoer, eindejaarspremie, fietsvergoeding, ...
  • tal van ontwikkelingsmogelijkheden: opleiding, interne mobiliteit, uitwisseling van vaardigheden, welzijnsactiviteiten, ...
  • een evenwicht tussen werk en privéleven: mogelijkheid tot telewerken, flexibele werktijden, ...
  • een interne opleiding en een specifiek en innoverend integratietraject
  • aangename kantoren die aangepast zijn aan de noden van iedereen

We kiezen voor digitalisering en zijn ons tegelijkertijd bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom stellen wij alles in het werk om een zo goed mogelijke openbare dienstverlening te bieden en op een eerlijke en ethische manier in te spelen op de uitdagingen van de samenleving: ecologie, klimaat, diversiteit, strijd tegen alle vormen van discriminatie, digitale inclusie, ...

Bij Brussels Fiscaliteit telt elke Brusselaar, elke sollicitant en elke medewerker.

Geïnteresseerd? Al onze aanbiedingen zijn terug te vinden op https://fiscaliteit.brussels/nl/jobs