nl

Ik ben niet akkoord met de beslissing omtrent mijn fiscaal dossier

Indien u niet akkoord bent met een beslissing omtrent uw fiscaal dossier kan u bezwaar aantekenen bij de Directeur-generaal.

De directie Juridische Zaken en Beroepen zal dan uw dossier opnieuw onderzoeken. Mogelijk zal u gecontacteerd worden om bijkomende informatie over te maken, hiervoor hebt u 30 dagen de tijd. Als de directie Juridische Zaken en Beroepen haar onderzoek heeft afgerond zal zij de resultaten overmaken aan de Directeur-generaal die op basis hiervan een beslissing zal nemen.

Deze beslissing is bindend en ook finaal voor wat betreft de administratieve procedure. Als u niet akkoord bent met de beslissing van de Directeur-generaal, kan u een gerechtelijke procedure aanspannen.

Belangrijk: U kan pas in beroep gaan indien u reeds contact hebt gehad met onze administratie én er reeds een beslissing werd genomen inzake uw dossier.