nl

Ik ben niet akkoord met de beslissing omtrent mijn fiscaal dossier

Wat is de procedure?

Wenst u in beroep te gaan tegen één van onze beslissingen? 

U kan een beroep indienen t.a.v. de Directeur-Generaal. 

De directie Juridische Zaken en Beroepen zal dan uw dossier opnieuw onderzoeken. Het is mogelijk dat zij u contacteert voor bijkomende informatie. 

Zodra de directie Juridische Zaken en Beroepen haar onderzoek heeft afgerond maakt zij de resultaten over aan de Directeur-generaal, die op basis hiervan een beslissing neemt.

Deze beslissing is bindend en sluit de administratieve procedure af. Indien u niet akkoord bent met de beslissing, kan u een gerechtelijk beroep indienen.