nl

Ondersteuningsbonus voor huurders

6
mei
2020

De Brusselse regering besloot op 23 april 2020 om een eenmalige ondersteuningspremie van € 214,68 toe te kennen aan huurders met een bescheiden inkomen die als gevolg van de coronacrisis inkomensverlies lijden. We werken momenteel uit hoe en wanneer de premie zal worden toegekend. U moet voorlopig niets doen. Meer info volgt binnenkort.”

https://huisvesting.brussels/nl/nieuws/coronavirus-een-ondersteuningsbonus-voor-huurders-met-Heen-bescheiden-inkomen-die-inkomensverlies-ondervinden