nl

Onroerende Voorheffing : wie contacteren voor informatie ?

4
dec
2017

De Brusselse onroerende voorheffing blijft tot en met 31 december 2017 een federale bevoegdheid.  Daarom zal elke vraag betreffende uw dossier nog steeds worden behandeld door de Federale Overheidsdienst Financiën. U kan contact opnemen met hun diensten via volgende link : https://financien.belgium.be/nl/Contact.

Op 1 januari 2018 zal Brussel Fiscaliteit de Brusselse onroerende voorheffing overnemen, zowel voor wat betreft de nieuwe dossiers als voor de dossiers voorafgaand aan de datum van 1 januari 2018. Vanaf deze datum zal Brussel Fiscaliteit bevoegd zijn om alle aanvragen te behandelen, met inbegrip van de lopende dossiers. Na een grondige analyse van uw dossier zullen wij terug contact met u opnemen. Om uw aanvraag op een efficiënte manier te kunnen behandelen, vragen wij u dus nog even geduldig te wachten. Dank u voor uw begrip