nl

Opschorting van de aangifteplicht voor niet-geautomatiseerde voertuigen

16
jun
2020

Heeft u een voertuig dat u moet aangeven voor u het op de openbare weg gebruikt (bijvoorbeeld een vrachtwagen of een autobus)? De opschorting van de aangifteplicht is verlengd tot en met 31 augustus 2020.  

Vanaf 1 september kan u via ons online platform MyTax de ingebruikname van uw voertuig op de openbare weg elektronisch aangeven. U moet de datum aanduiden waarop u uw voertuig werkelijk op de openbare weg in gebruik nam, ook als deze tussen 1 januari en 31 augustus 2020 ligt. 

Als u een voertuig niet aangeeft, gelden vanaf dan opnieuw de wettelijke sancties