nl

Brussel Fiscaliteit lanceert een communicatiecampagne

De fiscale hervorming en de voordelen ervan voor de Brusselaars

Brussel, 22 november 2017

De fiscale hervorming die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2015 opstartte, is nog niet goed gekend door de Brusselaars. Heel wat huurders weten bijvoorbeeld niet dat er op het Gewestelijke niveau hulpmaatregelen bestaan om hen aan te moedigen eigenaar te worden. Om de voordelen van de hervorming bekend te maken bij de Brusselaars, lanceerde Brussel Fiscaliteit op 20 november 2017 een multimediacampagne naar het grote publiek.

Een eerste luik van de campagne bestaat erin de maatregelen van de hervorming kenbaar te maken, zoals de premie BE HOME van 120 euro die toegekend wordt aan eigenaars die hun goed ook bewonen. De campagne duurt drie weken en loopt op radio, in de pers, via affichage in het straatbeeld en op de Brusselse trams.

Brussel Fiscaliteit wil hiermee zijn waarden van openheid, dialoog en beschikbaarheid voor alle Brusselaars in de verf zetten.

 

Fixs en Bruxs, de woordvoerders van Brussel Fiscaliteit

Brussel Fiscaliteit wordt vertegenwoordigd door zijn woordvoerders, Fixs en Bruxs, die zonder taboes een gesprek voeren over de hervorming.

Fixs vertegenwoordigt een fiscale overheidsdienst die luisterbereid en vriendelijk is, maar ook streng en rechtvaardig. Een overheidsdienst die meewerkt aan het verantwoord beheer van het Gewest en die ervoor zorgt dat de openbare diensten kunnen worden gefinancierd. Bruxs vertegenwoordigt de Brusselaars die zich vragen stellen, soms sceptisch zijn, soms ook zwanzen, maar altijd intelligent, solidair en toegewijd zijn voor hun Gewest.

Via hun dialogen maken Fixs en Bruxs van de gelegenheid gebruik om de fiscale hervorming op een eenvoudige en directe manier uit te leggen zonder rond de pot te draaien, zodat alle Brusselaars begrijpen wat de positieve impact ervan op hun dagelijks leven is.

Ook de signatuur van Brussel Fiscaliteit weerspiegelt diezelfde intentie: elke Brusselaar telt.

 

Brussel Fiscaliteit, een instelling met een luisterend oor voor de Brusselaars

Brussel Fiscaliteit is de fiscale overheidsdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel Fiscaliteit voert het fiscale beleid uit en beheert de fiscaliteit op een verantwoorde en strikte manier met de bedoeling de openbare diensten van het Gewest duurzaam te financieren. Brussel Fiscaliteit biedt een luisterend oor aan de Brusselaars en beschikt over een informatiedienst via de website, via e-mail, post, telefoon en de loketten. Brussel Fiscaliteit. Elke Brusselaar telt.

 

Context

Waarom een fiscale hervorming?

De Brusselse fiscale hervorming is ontstaan als gevolg van de Staatshervorming en de verdere regionalisering. De bedoeling is de fiscale druk op de werknemer te verlagen, door de belasting op onroerende eigendom te verhogen, met bovendien een neutrale of positieve impact voor alle Brusselaars. Dankzij de hervorming is de Brusselaar niet langer de zwaarst belaste inwoner van het land.

Dankzij de hervorming blijven de inkomsten van het Gewest behouden, zodat de openbare diensten zoals transport, scholen en ziekenhuizen blijvend gefinancierd kunnen worden.

Via deze hervorming wil de Brusselse regering de middenklassen de mogelijkheid geven om in het Gewest te werken en te wonen, door een geloofwaardig alternatief aan te bieden tegen het fenomeen van de stadsvlucht naar de Rand.

 

Waarom deze campagne?

De campagne rond de fiscale hervorming werd door de Brusselse regering aangevraagd en op 23 december 2016 gestemd. Het doel van de campagne bestaat erin de minder bekende voordelen kenbaar te maken bij de Brusselaars, met op de eerste plaats de verhoging van hun koopkracht, dankzij de volgende maatregelen:

  • de afschaffing van de gewestbelasting van 89 euro;
  • de afschaffing van achterhaalde belastingen, zoals de agglomeratiebelasting;
  • de daling van de Personenbelasting;
  • het optrekken van de onroerende voorheffing, gecompenseerd door de BE HOME-premie van 120 euro;
  • het abattement op de aankoop van een onroerend goed, waardoor Brusselaars makkelijker huiseigenaar kunnen worden;
  • de hervorming van de schenkingsrechten, die het schenken tussen generaties bevordert.

 

Wat is de identiteit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit?  

Brussel Fiscaliteit is een administratie die in 2012 ontstaan is binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Brussel Fiscaliteit werd in het najaar van 2017 een autonome gewestelijke overheidsdienst.

Hoewel de dienst ontstaan is uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft Brussel Fiscaliteit voortaan ook een eigen identiteit met zijn eigen woordvoerders, Fixs en Bruxs. De campagne in 2017 kondigt de nieuwe merkidentiteit van Brussel Fiscaliteit aan.

Het logo van Brussel Fiscaliteit grijpt terug naar de oorspronkelijke kleuren van het Gewest. Brussel Fiscaliteit is een overheidsdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zich inzet voor de Brusselaars. Omdat elke Brusselaar telt.