nl

Projecten & IT

Waar kan je ons bereiken?

Objectieven

De directie Projecten & IT verzamelt en coördineert alle verschillende projecten van Brussel Fiscaliteit, die ondersteuning bieden aan de administratieve modernisering en digitalisatie met als doel een hoge servicegraad te kunnen leveren aan de belastingsplichtige.

De projecten worden gegroepeerd in de programma’s “Apollo” en “Pro Digit.” en handelen vooral in het kader van de overdracht van de fiscale diensten van het federale niveau naar het regionale niveau. (vb : Onroerende voorheffing) als ook de generieke ontwikkelingen van nieuwe fiscale diensten (vb : Low Emission Zone)

Via de verschillende programma’s dekt de afdeling Projecten & IT de volgende activiteiten :

 • Modernisering van de tools en organisatorische optimalisatie ,
 • Ontwikkeling van nieuwe verbeteroplossingen voor de fiscale dienst,
 • Support en maintenance van de IT tools,
 • Ondersteuning en coördinatie van de lopende projecten,
 • Communicatie tussen de verschillende directies,

Structuur en Tools

Om zijn projecten goed uit te voeren beschikt het management over een structuur waarmee het zijn doelstellingen kan bereiken. Deze structuur is onderverdeeld in 3 onderling afhankelijke delen :                                                                                                                          

 • Projecten :
  • Digital Studio : verantwoordelijk voor nieuwe initiatieven ten behoeve van de ervaring van de burger
  • Competence Center Project : coördineert het beheer van elke van de lopende projecten
 • Digital Factory :
  • Verantwoordelijk voor ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe projecten
  • Support en maintenance van de platformen en de bestaande tools
 • IT Structuur : Biedt multidimensionale ondersteuning via rapportage, ondersteuning van de belastingsplichtige (helpdesk) als ook het beheer en integratie van IT.


Meerdere tools  zijn geïmplementeerd om het management bij zijn activiteiten te ondersteunen :

 • Digitaal platform : maakt digitalisering van de contacten met de burgers en bedrijven mogelijk en de integratie van de activiteiten van de partners van Brussel Fiscaliteit
 • SAP platform: versnelt bedrijfsprocessen en vereenvoudigt de IT-omgeving met databasefuncties, geavanceerde analyses, informatiebeheer en applicatieserver.

Expertise

 • Project -en programmabeheer,
 • Project management office (PMO),
 • SAP (hoofdmodules : TRM et PSCD),
 • Organisatorische optimalisatie,
 • Digitalisatie,
 • IT ontwikkelingen,
 • Support & maintenance,
 • Testing,
 • Beheer van procedures,
 • Administratieve vereenvoudiging,
 • Changemanagement,
 • Rapportage,
 • Communicatie.