nl

Taken

Het Apollo-programma, dat de verschillende projecten binnen Brussel Fiscaliteit herbergt, zorgt ervoor dat Brussel Fiscaliteit evolueert naar een moderne en vooruitstrevende administratie.

Het programma omvat verschillende aspecten, zoals de ontwikkeling van de fiscale dienstverlening langs het juridisch traject, het ontwikkelen van IT-tools, het moderniseren van de organisatie, communicatie, enz.

De projecten binnen het programma betreffen voornamelijk het generiek implementeren van nieuwe fiscale diensten alsook het overnemen van bestaande fiscale diensten die momenteel nog door de FOD Financiën op federaal niveau worden beheerd.

Daarnaast wordt ook een uitgebreidere dienstverlening aan de Brusselse gemeenten en aan andere actoren vooropgesteld.

Om dit te realiseren wordt momenteel binnen het Apollo-programma een dienstverleningsplatform met CRM applicatie opgezet met de volgende objectieven:

 • Digitalisering van de contacten met burgers en bedrijven;
 • Integratie van activiteiten van de partners van Brussel Fiscaliteit op het platform:
  • Gewestelijke administraties en instellingen;
  • Gemeenten;    
  • Actoren in het fiscaal proces (deurwaarders, notarissen, ontvangers, advocaten, mandatarissen, schuldbemiddelaars, curatoren, producenten van gegevensbronnen, enz.);
  • Uitbreiding en digitalisering van het dienstverleningsaanbod;
  • Operationalisering SCIP (patrimoniumdocumentatie);
  • Operationalisering Cartografie.

De projectwerking van Brussel Fiscaliteit ondersteunt eveneens de organisatie in het verbeteren van haar klantgerichtheid en efficiëntie, om een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan te kunnen bieden aan de belastingplichtigen.

Om al de bovenstaande objectieven te bereiken heeft Brussel Fiscaliteit een projectorganisatie opgericht en een IT-platform (SAP) geïnstalleerd.

Expertise

 • Programmamanagement;
 • Projectmanagement;
 • Project Management Office (PMO);
 • IT (SAP – hoofdmodules: TRM en PSCD);
 • Organisatieverbetering;
 • Administratieve vereenvoudiging;
 • Rapportering;
 • Communicatie;
 • Efficiëntieverhoging;
 • Business Process Management;
 • Enz.