nl

Onze organisatie

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit is de belastingadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ontstaansgeschiedenis

Door de verschillende staatshervormingen zijn de gewestelijke bevoegdheden sterk toegenomen en is de nood aan fiscale autonomie alleen maar vergroot. Door de fiscale inkomsten in eigen beheer te nemen, is het gewest in staat zelf een doordacht fiscaal beleid uit te bouwen en fiscale maatregelen te nemen. Om dit alles uit te werken werd op 1 januari 2012 Brussel Fiscaliteit opgericht.

Op 1 januari 2017 is zij vervolgens uitgegroeid tot een volledig onafhankelijke overheidsdienst. Indien u meer informatie wenst over de andere administraties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan u terecht op de website van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Missie en doelstellingen

Dit bestuur heeft vanaf het begin een zeer duidelijke missie: enerzijds de fiscale bevoegdheden correct uitvoeren, anderzijds de belastingen klantgericht, efficiënt en effectief beheren en op een geloofwaardige, zorgvuldige en verantwoorde wijze innen. Om dat zo goed mogelijk te doen gaf de regering Brussel Fiscaliteit de volgende strategische doelstellingen mee:

  • een performante fiscale administratie met gemotiveerde ambtenaren en kwalitatieve diensten;
  • het uitoefenen van de dienst van de belastingen en de administratieve boetes zodat de begrotingsdoelstellingen worden gerealiseerd;
  • het doorvoeren van een fiscale hervorming teneinde op een daadwerkelijke, efficiënte en coherente manier het fiscaal beleid van de regering uit te voeren;
  • het documentatie-, advies- en kenniscentrum van het politiek bestuur en de overige interne en externe partners zijn, met het oog op een professionele en wetenschappelijke ondersteuning van het beslissingsproces;
  • het informatiseren van de operationele processen en het maximaliseren van de administratieve vereenvoudiging in de dienstverlening naar burgers en bedrijven;
  • het pro-actief ondersteunen en uitvoeren van nieuwe beleids- of administratieve initiatieven.

Brussel Fiscaliteit legt verder ook de nadruk op klantgerichtheid en efficiëntie, om op die manier een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden aan de belastingplichtigen.

Onze opdracht

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat op fiscaal vlak voor veel uitdagingen. Zo moet er een nieuwe blik geworpen worden op milieufiscaliteit, op de verschuiving van belasting op werk naar belasting op eigendom en zal Brussel Fiscaliteit de onroerende voorheffing overnemen en de kilometerheffing invoeren.

Zeer ambitieuze doelstellingen die ervoor zorgden dat de bestaande fiscale diensten, die voorheen onder de bevoegdheid van Financiën en Begroting vielen, grondig moesten hervormd worden. Daarom investeerde Brussel Fiscaliteit volop in een performantere organisatiestructuur, een nieuwe IT-toepassing, efficiëntere processen en procedures, en administratieve vereenvoudiging.

De belastingplichtigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten de vruchten kunnen plukken van deze transformatie naar een modern fiscaal bestuur. Er werd dus rekening gehouden met een verbetering van de dienstverlening, administratieve vereenvoudiging, een investering in meer online-applicaties, een betere informatie-doorstroming en een digitalisering van de dossiers.

Brussel Fiscaliteit is volop in expansie en ontwikkeling. Ze heeft zich tot doel gesteld een voorbeeld te worden van een professioneel en sterk bestuur. Maar bovenal wil ze er zijn voor de Brusselse belastingplichtigen door een open communicatie te voeren en de burgers en bedrijven met respect te behandelen.

Concrete realisaties

De resultaten die Brussel Fiscaliteit de afgelopen jaren geboekt heeft, zijn cruciaal voor de toekomst van het bestuur aangezien fiscaliteit en fiscaal beleid een essentieel instrument zijn van het regeringsbeleid.

Het Apollo-programma, dat de verschillende projecten binnen Brussel Fiscaliteit herbergt, zorgt ervoor dat Brussel Fiscaliteit evolueert naar een moderne en vooruitstrevende administratie.

Zo werden de nieuwe werkplaatsen aangepast aan de nieuwe behoeften van onze nieuwe organisatie met een eigen structuur en eigen processen en procedures. Ook werden de functies opnieuw gedefinieerd, opdat ze overeenstemmen met de nieuwe functies van het bestuur en is er werk gemaakt van een nieuwe informaticatoepassing.

Deze nieuwe organisatiestructuur, waarbij de belastingplichtige in het hele fiscale proces centraal staat en waarbij efficiëntie een belangrijke rol speelt, bestaat uit Front Office en Back Office. De belastingplichtige heeft vooral contact met de dossierbeheerders van Front Office via de loketten, de telefoon of via briefwisseling. De medewerkers van Back Office zorgen voor een efficiënte behandeling van de workflow en staan in voor de generische en massaprocessen.