nl

Wijzigingen voor de onroerende voorheffing 2020

12
mei
2020

In het kader van de onroerende voorheffing 2020 zijn er voor de Brusselse huiseigenaars volgende wijzigingen te melden:

1. Verhoging van de premie BE HOME

De premie BE HOME, die de financiële druk van de verhoogde onroerende voorheffing moet compenseren, bedraagt € 131 voor het aanslagjaar 2020.

Er moet voldaan worden aan strikte voorwaarden op 1 januari van het jaar waarvoor de premie wordt toegekend:

  1. U bent houder van een zakelijk recht op een onroerend goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en u bent daar ook gedomicilieerd.

  1. U bent de bestemmeling van het aanslagbiljetvan de onroerende voorheffing voor desbetreffend goed.

Dit is een eenmalige premie per jaar en per huishouden (incl. alleenstaanden).

De premie wordt automatisch afgetrokken bij de berekening van de onroerende voorheffing (zie uw aanslagbiljet).

2. Meer gemeentelijke huisvestingpremies

Per aanslagjaar kan een gemeente een verhoging van de gemeentelijke opcentiemen doorvoeren. Sommige gemeenten compenseren deze stijging met een gemeentelijke huisvestingpremie. In 2020 is dat concreet van toepassing voor:

  • Elsene€ 45
  • Evere€ 105
  • Jette€ 35
  • Schaarbeekvan € 35 naar € 70

Dezelfde voorwaarden als bij de premie BE HOME zijn van toepassing.

De premie wordt automatisch afgetrokken bij de berekening van de onroerende voorheffing (zie aanslagbiljet).

3. Onroerende voorheffing 2020: betaaltermijn verlengd tot 30 april 2021 voor rechtspersonen

Om door de coronacrisis getroffen ondernemingen te steunen, verlengt Brussel Fiscaliteit de betaaltermijn van de onroerende voorheffing 2020 voor rechtspersonen. De nieuwe betaaltermijn is 30 april 2021, ongeacht de datum op het aanslagbiljet.

Zolang de onroerende voorheffing 2020 betaald wordt vóór 30 april 2021, zal geen interest wegens betalingsachterstand in rekening worden gebracht. Reeds ontvangen interesten zullen worden terugbetaald.

Opgelet: Deze maatregel is enkel van toepassing op de onroerende voorheffing verschuldigd door rechtspersonen voor het belastingjaar 2020. Voor de andere belastingjaren blijven de betaaltermijn op het aanslagbiljet en de interest voor betalingsachterstand van toepassing.