nl

Wijzigingen voor de onroerende voorheffing 2020

12
mei
2020

In het kader van de onroerende voorheffing 2020 zijn er voor de Brusselse huiseigenaars volgende wijzigingen te melden:

1. Verhoging van de premie BE HOME

De premie BE HOME, die de financiële druk van de verhoogde onroerende voorheffing moet compenseren, bedraagt € 131 voor het aanslagjaar 2020.

Er moet voldaan worden aan strikte voorwaarden op 1 januari van het jaar waarvoor de premie wordt toegekend:

  1. U bent houder van een zakelijk recht op een onroerend goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en u bent daar ook gedomicilieerd.

  1. U bent de bestemmeling van het aanslagbiljetvan de onroerende voorheffing voor desbetreffend goed.

Dit is een eenmalige premie per jaar en per huishouden (incl. alleenstaanden).

De premie wordt automatisch afgetrokken bij de berekening van de onroerende voorheffing (zie uw aanslagbiljet).

2. Meer gemeentelijke huisvestingpremies

Per aanslagjaar kan een gemeente een verhoging van de gemeentelijke opcentiemen doorvoeren. Sommige gemeenten compenseren deze stijging met een gemeentelijke huisvestingpremie. In 2020 is dat concreet van toepassing voor:

  • Elsene€ 45
  • Evere€ 105
  • Jette€ 35
  • Schaarbeekvan € 35 naar € 70

Dezelfde voorwaarden als bij de premie BE HOME zijn van toepassing.

De premie wordt automatisch afgetrokken bij de berekening van de onroerende voorheffing (zie aanslagbiljet).