nl

Contactformulier

Reden van vraag

Uw vraag

Laad documenten op (enkel PDF formaat)

Uw gegevens

Gegevensverwerking

Opgelet! Voor al uw vragen over de verkeersbelastingen, de onroerende voorheffing, de premie BE HOME en de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies, klik hier

Als uw vraag of aanvraag te maken heeft met de lage-emissiezone (LEZ), klik hier.

Door de overdracht van de verkeersbelastingen van de FOD Financiën naar Brussel Fiscaliteit  zullen de terugbetalingen enkele maanden in beslag nemen.

Voeg op de volgende bladzijde de attesten toe die nodig zijn om uw aanvraag te kunnen behandelen. Voor meer info: klik hier

De aangifteplicht is opgeschort tot 31 mei 2020. Voor meer info: klik hier.

Gelieve elk nuttig document op te laden. (4MB max)

 

Adresgegevens 1

Opgelet

Zonder de onderstaande gevraagde gegevens kan het zijn dat wij uw dossier niet terugvinden. Gelieve dus op zijn minst 1 van de onderstaande velden in te vullen.