nl

De rol van belastingen

Het geld geïnd door Brussel Fiscaliteit draagt bij aan de budgetten van het Brussels gewest en de gemeenten. Zo kunnen we tal van projecten financieren die de levenskwaliteit in Brussel verbeteren, ten voordele van iedereen die in onze hoofdstad woont of er komt.

Financiering van het Brussels gewest

Het Brussels gewest is bevoegd voor diverse zaken zoals mobiliteit, werkgelegenheid, economische ontwikkeling of wetenschappelijk onderzoek.

Ontdek hier de uitgaven van het Brussels gewest in 2020 (cijfers uit het activiteitenverslag)

Ter illustratie: in 2021 financierde het Brussels gewest geheel of gedeeltelijk de volgende projecten:

Werk en Economische ontwikkeling
  • Opleidingen voor werkzoekenden
  • Premies voor wie een activiteit start als zelfstandige
Mobiliteit / Vervoer / Ruimtelijke ordening
  • Aanleg van nieuwe fietspaden
  • Aanleg van metrolijn 3
  • Premies voor de renovatie van een woning
  • Renovatie van het Beursgebouw
Leefmilieu en Openbare netheid
  • Onderhoud van parken en gewestelijke tuinen (bv: Jubelpark, Ter Kamerenbos)
  • Opruimen van hondenpoep
ICT en Wetenschappelijk onderzoek
  • Beheer van publieke ruimtes die over ICT-materiaal beschikken
  • Sensibiliseringsprojecten rond wetenschap, zoals de organisatie van het festival 'I Love Sciences'

Meer weten over de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Ga naar de website budget.brussels.

Je kan bovendien met deze quiz je kennis testen over de uitgaven van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Financiering van gemeenten

De belastingen die u betaalt aan Brussel Fiscaliteit dragen ook bij aan de financiering van de Brusselse gemeenten.

Voor sommige belastingen die Brussel Fiscaliteit int, gaat het geld van de belastingplichtigen namelijk naar de gemeenten.

Als u bijvoorbeeld de onroerende voorheffing betaalt, dan gaat ongeveer ¾1 van dit bedrag naar uw gemeente.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde, de renovatie van bepaalde wegen en de bouw van infrastructuren, zoals sport- en woonzorgcentra. 

73% in 2020