nl

Registratierechten

Registratierecht op de overdrachten ten bezwarende titel van onroerende goederen

De registratierechten op de overdrachten ten bezwarende titel van onroerende goederenzijn een indirecte belasting die wordt geheven bij de registratie van elke akte van ruil, verkoop, en in het algemeen bij elke overdracht ten bezwarende titel van eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen.

In de meeste situaties wordt deze belasting opgeteld bij de aankoopprijs van het onroerend goed.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het tarief 12,5% van de aankoopprijs. Onder bepaalde voorwaarden hoeft u echter geen belasting te betalen over de eerste € 175.000. Meer informatie hierover kan u vinden op de pagina over het abattement.

 

De bevoegdheidsverdeling in een notendop

 Wie bepaalt

het belastingtarief

de belastinggrondslag

de vrijstellingen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 Begunstigden

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Belasting- inning

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de belasting nog door de Federale Overheid geïnd.

 

Wat verandert er door de fiscale hervorming?

De registratierechten, vastgesteld op 12,5%, behoren tot de hoogste in Europa. Daardoor is het voor veel huishoudens, vooral alleenstaanden en jongeren, erg moeilijk om eigenaar te worden, en moeten zij huren of zelfs het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlaten.

In het kader van de fiscale hervorming wilde de Brusselse regering mensen aanmoedigen om een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kopen en zich daar te domiciliëren. Daarom heeft zij het bestaande abattement verhoogd van € 60.000 naar € 175.000. Dit betekent dat de registratierechten niet verschuldigd zijn op de eerste € 175.000, wat een besparing tot € 21.875 (€ 175.000 x 12,5%) betekent. Een welgekomen som om uw nieuw huis in te richten (keuken, badkamer, meubels, …).

De Brussels regering is ervan overtuigd dat deze verlaging van de registratierechten, mogelijk gemaakt door de afschaffing van de woonbonus, meer kansen biedt voor inwoners van Brussel om hun eigen huis te verwerven.

Gebruik onze "Abattementscalculator" en ontdek het bedrag van uw registratierechten.

Naast het invoeren van het verhoogd abattement, worden in de registratierechten concreet volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • de verkoopwaardebepaling van de schenking van beursgenoteerde effecten wordt gebaseerd op de koers van de eerste dag van de maand waarin de schenking plaatsvindt.
  • in geval van niet uitvoering of annulering van een verkoopcompromis is vanaf 2017 enkel het vast recht van € 10 verschuldigd. Tot op heden zijn er immers registratierechten verschuldigd van zodra het compromis ondertekend wordt. Dit geeft in de praktijk heel wat problemen wanneer partijen om welke reden dan ook van het compromis wensten af te zien. De nieuwe regelgeving zal bijgevolg aan deze problematiek tegemoetkomen.

 

Het registratierecht op de vestiging van een hypotheek op onroerende goederen

Het tarief van het registratierecht op de vestiging van een hypotheek op een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen onroerend goed bedraagt 1%. Het wordt berekend op de sommen die gewaarborgd zijn door de hypotheek.

 

Wilt u meer weten?

U vindt meer informatie terug op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

U kan ook de fiscale fiche raadplegen