nl

Directie Strategie

De directie Strategie begeleidt het strategisch comité bij het uitstippelen en uitvoeren van de strategie doorheen de operationele directies.

Expertise

  • De uitrol van de strategie doorheen diverse organen en functies van de organisatie (roll-out).
  • Het in kaart brengen van de doelstellingen van de organisatie (beheerscontrole).
  • Het aansturen van strategische projecten en specifieke actieplannen.
  • Risicobeheer (budget, procurement, informatieveiligheid, gegevensbescherming ...).
  • Brussels voorzitterschap bij de Raad van Bestuur van de Coördinatiestructuur voor
    Patrimoniuminformatie (CSPI).