nl

Directie Financieel Beheer

De directie Financieel Beheer heeft twee belangrijke taken:

 • Het beheer van financiële en boekhoudkundige verrichtingen m.b.t. belastingen en boetes, zowel qua inkomsten als qua uitgaven
 • Het beheer van herinneringen en gedwongen invorderingen

Expertise

Financiële en boekhoudkundige verrichtingen
 • Beheer van de financiële rekeningen
 • Verwerken van gestructureerde en niet gestructureerde betalingen
 • Beheer van terugbetalingen
 • Verstrekken van inlichtingen over verrichte  betalingen en terugbetalingen
 • Toekennen van gespreide betalingen of uitstel van betaling
 • Opmaken van gedetailleerde afrekeningen van nog openstaande vorderingen
Gedwongen invordering
 • Beheer van dossiers van belastingplichtigen die een openstaande schuld hebben: herinneringsbrieven en dwangbevelen
 • Contact met deurwaarders die door middel van een dwangbevel de schulden zullen vorderen
 • Contact met andere administraties en instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die beroep doen op de directie Financieel Beheer om voor hun rekening onbetaalde boetes te innen
Andere taken
 • Het beheren van  openstaande vorderingen bij ondernemingen die in faling zijn of die genieten van bescherming in het kader van de wet op de continuïteit van ondernemingen
 • Het beheren van openstaande vorderingen van natuurlijke personen die in collectieve schuldenregeling zijn
 • Deelname aan projecten