nl

Aangifte of aanslagbiljet?

Aangifte of aanslagbiljet

Op basis van de informatie uit de bronnen worden er belastingen en/of boetes verstuurd. Afhankelijk van het type belasting gebeurt dit ofwel met, ofwel zonder aangifte.

Belastingen op aangifte

Bij een belasting op aangifte, verstuurt de administratie een aangifteformulier naar de potentiële belastingplichtige die vanuit de bronnen geïdentificeerd wordt. Op dit aangifteformulier staan de gegevens vermeld waarover de administratie beschikt. De belastingplichtige dient deze gegevens te valideren en eventueel aan te vullen. Nadat de administratie het document terug heeft ontvangen, kan zij overgaan tot de berekening van de eventueel verschuldigde belasting.  

Stuurt de belastingplichtige de aangifte niet terug, dan kan dat aanleiding geven tot een ambtshalve heffing. De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontvangen heeft, moet een aangifteformulier aanvragen binnen een termijn die in de ordonnanties voor sommige belastingen bepaald is.

Belastingen zonder aangifte

Andere belastingen, zoals belastingen met een vast bedrag, vereisen die stap van de aangifte niet. In dit geval ontvangen belastingplichtigen meteen het aanslagbiljet, gevolgd door herinneringen indien er geen betaling geregistreerd wordt en indien de desbetreffende ordonnantie dit voorziet.