nl

Wat betekent woonbonus?

De woonbonus bestond uit een verlaging van de personenbelasting voor de verwerving, bouw of renovatie van een eigen en enige woning waarvoor een hypothecaire lening werd aangegaan.

In het kader van de fiscale hervorming werd de woonbonus op 1 januari 2017 afgeschaft. Het fiscaal voordeel voor contracten gesloten vóór 1 januari 2017 blijft evenwel van toepassing.

Waarom is de woonbonus afgeschaft?

Onafhankelijke deskundigen zijn van mening dat de woonbonus niet het vooropgestelde doel had bereikt. In plaats van de aankoop van een woning te faciliteren, heeft de introductie van deze maatregel immers tot ongewenste effecten geleid, met name dat:

  • de vastgoedprijzen zijn gestegen, vooral voor kleinere woningen en woningen van mindere kwaliteit, en dit door het forfaitaire karakter van de woonbonus;
  • het leidde tot discriminatie tussen alleenstaanden en koppels, omdat deze laatste van een dubbele vermindering konden genieten;
  • kopers die reeds over voldoende middelen beschikten, toch nog een hypothecaire lening afsloten louter om een fiscaal voordeel te bekomen.

Bovendien was de woonbonus onbetaalbaar op termijn. Daarom besloot de Brusselse regering om de woonbonus af te schaffen en te vervangen door een verhoogd abattement.