nl

klachtenformulier

Als u ontevreden bent over de wijze waarop Brussel Fiscaliteit of één van haar agenten u heeft behandeld, kan u een klacht indienen.1

Let op: de klachtendienst neemt geen beslissing over betwisting van de inhoud van uw dossier. Daarvoor dient u een bezwaarschrift in te dienen.

U kan bij voorkeur uw klacht indienen via bovenstaand formulier.

U kan echter ook uw klacht overmaken per post ter attentie van "Brussel Fiscaliteit Klachtendienst" naar het adres:

Iris Tower

Sint-Lazarusplein 2

1210 Brussel

Of mailen naar klachten-plaintes.bf@fisc.brussels.

1Uw klacht wordt behandeld in navolging van de Ordonnantie van 3 April 2003 betreffende de oprichting van een interne klachtendienst in de administratieve diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Besluit van 29 september 2005 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de werking van een klachtendienst in het ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.