nl

Model van aanvraag van certificaat voor de onroerende voorheffing

Overdracht van een handelsfonds? 

Als u een handelsfonds overdraagt, kan de notaris u een certificaat vragen dat bewijst dat u geen belastingschulden meer heeft. Deze certificaataanvraag is beperkt tot de onroerende voorheffing van het aanslagjaar 2018 

Op deze webpagina vindt u het model voor deze aanvraag. 

Deze aanvraag moet: 

 • Ingevuld worden door de aanvrager van het certificaat.
 • In tweevoud opgestuurd worden per e-mail of per post: 
  • Per e-mail naar info.attest@fisc.brussels met als onderwerp AANVRAAG CERTIFICAAT ARTIKEL 442BIS
  • Per post ter attentie van Laté Hervé LAWSON-HETCHELY op volgend adres: 
   Brussel Fiscaliteit 

   Sint-Lazarusplein 2,

   1210 Brussel

 Het certificaat kan geweigerd worden:  

 • Als u op de dag van de aanvraag nog iets verschuldigd bent van belastingen of voorheffingen: de hoofdsom, intresten, belastingverhogingen, boetes of extra kosten. 
 • Als u de certificaataanvraag indient wanneer een belastingonderzoek aangekondigd of bezig is of na een vraag om inlichtingen met betrekking tot uw belastingtoestand. 

Opgelet: het certificaat kan niet worden afgeleverd als de overdracht gebeurt:  

 • Door een curator.
 • Door een gerechtsmandataris.
 • In het kader van een fusie, een splitsing, de inbreng van een algemeenheid van goederen of een bedrijfstak uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of overeenkomstig de bepalingen van het buitenlands recht. 

Wilt u meer informatie?  

U vindt alle details en voorwaarden in verband met dit certificaat in de volgende documenten: 

 • Artikel 442bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing.
 • Artikel 143, 1° en 145, §2, derde lid van de Brusselse Codex Fiscale Procedure.
 • Artikel 7 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 november 2017 inzake de aanstelling van ambtenaren in het kader van de overname van de dienst onroerende voorheffing op 1 januari 2018. 
 • Artikel 442bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals van toepassing op de onroerende voorheffing is vanaf het aanslagjaar 2019 niet langer van toepassing en geldt dus enkel voor het aanslagjaar 2018. 

Documenten