nl

Premie BE HOME

De premie BE HOME moet de financiële druk van de verhoogde onroerende voorheffing compenseren voor Brusselse huiseigenaars.

Wie heeft recht op deze premies?

Om de premie BE HOME te genieten, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan op 1 januari van het jaar waarvoor de premie wordt toegekend:

  1. U bent houder van een zakelijk recht op een onroerend goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en u bent daar ook gedomicilieerd;
  2. U bent de bestemmeling van het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing voor desbetreffend goed.

Houders van een zakelijk recht zijn de volle eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van een onroerend goed.

De premie wordt éénmaal toegekend per jaar en per huishouden.

Een alleenstaande wordt hier beschouwd als een huishouden.

Hoeveel bedraagt deze premie?

Sinds 1 januari 2024 bedraagt de premie BE HOME € 156.

Procedure

De premie BE HOME wordt automatisch afgetrokken van het bedrag van uw onroerende voorheffing. U kan haar terugvinden in de berekening op uw aanslagbiljet. 

Indien u de premie niet terugvindt in de berekening van uw onroerende voorheffing:

  • Ga na of u voldoet aan alle toekenningsvoorwaarden.
  • U kan een aanvraag indienen via ons formulier

Let op: de premie moet worden aangevraagd binnen een termijn van 193 dagen vanaf de verzenddatum van het aanslagbiljet.

Gemeentelijke huisvestingspremies

Binnen dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde procedure als de premie BE HOME kunnen de Brusselse gemeenten een bijkomende huisvestingspremie aanbieden.

In 2024 krijgt u zo’n gemeentelijke huisvestingpremie als u woont in Anderlecht (€ 150), Evere (€ 140), Elsene (€ 100), Jette (€ 40), Sint-Gillis (€100), Schaarbeek (€ 130) of Vorst (€ 204).

Om meer te weten over de gemeentelijke huisvestingspremies, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke administratie.

Wettelijke basis

U kunt alle details en voorwaarden van deze premies terugvinden in onderstaande documenten:

stripverhaal  Bruxs en Fixs