nl

Directie Fiscaal Beheer

'Onze directie ziet toe op de uitvoering van het fiscaal beleid, in overeenstemming met de regeringsbesluiten.'

De directie Fiscaal Beheer is het studiecentrum voor fiscaliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ze volgt en analyseert fiscale materies, vooral de ontwikkeling van fiscale wetgeving.

De directie ziet ook toe op de uitvoering van het regeerakkoord met betrekking tot de belastinghervormingen en bereidt de overname van nieuwe bevoegdheden voor. Ze voert analyses uit om de efficiëntie van de fiscale processen te verbeteren en verstrekt informatie en documenten aan doelgroepen (fiscale fiches, antwoorden op parlementaire vragen, interne en externe opleidingen ...)